Kära havs, håll tillbaka dina tårar,
 
Kära havs, det finns inte längre plats för fler människor döende på bårar,
 
Kära havs, vad din vrede sårar, låter oss alla brista ut i tårar,
 
När skall du förstå att vårt land är dina vågor,
 
Till dig har vi kommit, rymmande från våra plågor,
 
Allt vi äger, allt vi har och allt vi är gick upp i lågor,
 
Kära havs, gråt inte för vårt folk,
 
Stenarna har gråtit men våra ledare har ej,
 
Historiens aldrig mer, visar sig endast vara skrivna ord,
 
När människans försök till överlevnad förvandlas till massmord,
 
Tappas hoppet på dessa termer, hoppet på mänskligheten,
 
Det gör bara för ont...
 
PS: GLÖM ALDRIG VEM DU ÄR FÖR ATT DU ÄR SÅ VÄRD!